Niepoprawna pisownia

zakucenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zakłócenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zakłucenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakócenie

Niepoprawna pisownia