Poprawna pisownia

jak na razie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot oznaczający: do tej pory, tymczasem, jak na chwilę obecną, na ten moment. Przekonujemy nim rozmówcę, że coś trwa do teraz, dopóki coś się nie zmieni. Stanowi on połączenie zaimka jak z wyrażeniem przyimkowym, którym w polszczyźnie określamy zestawienie przyimka z inną częścią mowy, taką jak: rzeczownik, liczebnik, przymiotnik czy przysłówek. Zasadniczo określenia te zapisywane są rozłącznie i tak też ma miejsce w przypadku wyrażenia na razie. Oczywiście, zaimek jak również należy zapisać rozłącznie, gdyż stanowi on w tym przypadku odrębny wyraz. Jakiekolwiek próby łączenia członów wchodzących w skład powyższego zwrotu są bezsprzecznie błędem.

Przykłady poprawnej pisowni

Idź sama, ja jak na razie jestem zbyt zmęczona, by wychodzić z domu.
Jak na razie trening na siłowni nie przyniósł żadnych efektów, pora zatem przyjrzeć się diecie.
Negocjacje z zarządem jak na razie nie idą po myśli strajkujących pracowników.


Niepoprawna pisownia

jak narazie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jaknarazie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jakna razie

Niepoprawna pisownia