Oba poniższe wyrazy, choć wyglądają i brzmią bardzo podobnie, a co więcej zalicza się je do rzeczowników, oznaczają coś innego. W związku z tym nie można ich stosować wymiennie, gdyż będzie to błąd językowy. Aby uniknąć możliwości zaistnienia takiej sytuacji zapoznaj się z przykładami i definicjami, które przygotowała nasza redakcja a w razie wątpliwości zostaw swoje pytanie w komentarzu.

Poprawna pisownia

świadek

Poprawna pisownia, znaczenie: świadkiem nazywamy osobę, która widziała coś na własne oczy; jest to także ktoś, kto zeznaje podczas procesu sądowego. Terminem tym określamy również człowieka, który był obecny podczas aktu religijnego (zawarcia sakramentu małżeństwa, chrztu) i potwierdzającego jego zaistnienie.

Przykłady poprawnej pisowni

Skoro widziałem na własne oczy, jak kierowca zbiegł z miejsca wypadku, pewnie będę zeznawał jako świadek w tej sprawie.
Tylko dzięki zeznaniom świadka udało się udowodnić moją niewinność.
Jedyny świadek zdarzenia znajdował się zbyt daleko, by wyraźnie dostrzec twarz napastnika.


Poprawna pisownia

światek

Poprawna pisownia, znaczenie: światek natomiast to pojęcie używane najczęściej w mowie potocznej. Używamy go do określenia zamkniętego kręgu ludzi związanych tymi samymi zainteresowaniami czy też wspólnymi interesami.

Przykłady poprawnej pisowni

Cały nasz szkolny światek zamarł w przerażeniu, gdy okazało się, że koleżanka z sąsiedniej klasy zaginęła.
Cały muzyczny światek z zapartym tchem wyczekiwał nowej płyty tej znanej artystki.
Mam wrażenie, że cały dzień spędzasz zamknięty w swoim małym światku, a dla mnie masz coraz mniej czasu.