Niepoprawna pisownia

zagranicę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za granicę

Poprawna pisownia