Poprawna pisownia

niespełnieni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie spełnieni

Niepoprawna pisownia