Poprawna pisownia

zadzwoni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za dzwoni

Niepoprawna pisownia