Niepoprawna pisownia

kilka-krotność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kilkakrotność

Poprawna pisownia, wersja zalecana.

Poprawna pisownia

kilkukrotność

Poprawna pisownia, wersja nie występująca we wszystkich słownikach, dlatego niezalecana.


Niepoprawna pisownia

kilkakrotnoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkukrotnoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkókrotność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka krotność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku krotność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku-krotność

Niepoprawna pisownia