Poprawna pisownia

nicnierobienie

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to powstało z połączenia zaimka nic z zaprzeczonym rzeczownikiem robienie, który z kolei pochodzi od czasownika robić. Ostatecznie powstał również rzeczownik, który należy zawsze zapisywać łącznie.
Powyższy wyraz oznacza nie robienie niczego, zajmowanie się niczym, brak wykonywania jakiejkolwiek czynności, próżnowanie, lenienie się, bezczynność.

Przykłady poprawnej pisowni

Wreszcie długi weekend. Zamierzam go w całości spędzić na nicnierobieniu.
Nicnierobienie to chyba nieznane Ci pojęcie, prawda? Ty zawsze jesteś czymś zajęta.
Jest strasznym leniem, gdyby tylko mogła, to spędzałaby całe dni na nicnierobieniu.


Niepoprawna pisownia

nic nie robienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nic nierobienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nicnie robienie

Niepoprawna pisownia