Niepoprawna pisownia

zaduża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za duża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za durza

Niepoprawna pisownia