Niepoprawna pisownia

nie cierpliwie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niecierpliwie

Poprawna pisownia