Wyrazy niecierpliwie oraz nie cierpliwie są poprawne, jednak każde z nich musi być wykorzystywane zgodnie z innym kontekstem.

Poprawna pisownia

nie cierpliwie

Poprawna pisownia, znaczenie: nie cierpliwie używamy tylko wyjątkowo. Jest dopuszczone do użytku wówczas, kiedy chcemy podkreślić charakter naszej wypowiedzi, kontrastować ze sobą dwie cechy. Wymaga uzupełnienia przez cechę przeciwstawną.

Przykłady poprawnej pisowni

Ola siedziała na krześle nie cierpliwie, tylko wiercąc się i wierzgając nogami, bardzo znudzona lekcją.
Mała Marysia szperała w szafce nie cierpliwie, tylko pospiesznie, wyrzucając na podłogę niektóre przedmioty.
Lucyna potrząsnęła głową z irytacją, bo cały dzień zachowywała się nie cierpliwie, ale nerwowo.


Poprawna pisownia

niecierpliwie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niecierpliwie oznacza po prostu pewną cechę charakteru lub sposób zachowania w danej sytuacji. Jest wyrazem pisanym łącznie i nie wymaga uzupełnienia przez kontrastujące słowo. Jego pisownia jest związana z ogólną zasadą, że przymiotniki i przysłówki w stopniu równym i wyższym zapisujemy łącznie z nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zachowywała się bardzo niecierpliwie przez cały dzień, co irytowało jej rodziców i młodszego brata.
Zastukał niecierpliwie do drzwi, nieco obawiając się tego, co zastanie po drugiej stronie.
Przestąpi niecierpliwie z nogi na nogę, myśląc jedynie o tym, kiedy skończy się ta monotonia.