Niepoprawna pisownia

nie palne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepalne

Poprawna pisownia