Poprawna pisownia

zadrżeć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadrrzeć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za drżeć

Niepoprawna pisownia