Niepoprawna pisownia

do konaniami

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokonaniami

Poprawna pisownia