Niepoprawna pisownia

zadługi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za długi

Poprawna pisownia