Niepoprawna pisownia

peruga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

peruka

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik ten zapisujemy zawsze przez k, o czym świadczy jego etymologia. Wywodzi się on od francuskiego określenia perruque, o tym samym znaczeniu, co w języku polskim. Jako że w polszczyźnie nie występuje głoska q, językoznawcy nakazali zastąpić ją spółgłoską k. Pomyłki w zapisie powyższego wyrazu wynikają najczęściej z sugerowania się niewystarczająco staranną wymową.
Peruką nazywamy cudze lub też sztuczne włosy, umocowane najczęściej na specjalnej siatce, przeznaczone do noszenia na głowie. W dawnych czasach peruka uznawana była za modną ozdobę, dziś z kolei używana jest zazwyczaj do ukrycia łysiny, spowodowanej na przykład ciężką chorobą.

Przykłady poprawnej pisowni

Widziałaś, że Marta przyszła dziś do szkoły w różowych włosach? Myślisz, że to peruka?
Tęczowa peruka aktorki zachwyciła zgromadzonych na widowni ludzi.
Malutka peruka służyła mu do zakrywania obecnej na czubku głowy łysiny.


Niepoprawna pisownia

peróga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

peróka

Niepoprawna pisownia