Poprawna pisownia

żądań

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rządań

Niepoprawna pisownia