Niepoprawna pisownia

wajha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wajcha

Poprawna pisownia, znaczenie: wajcha to ruchomy element maszyny, zazwyczaj dżwignia, ale czasem także korba. służy do jego włączania, wyłączania i sterowania pracą. czasem nazywa się tak potocznie zwrotnicę klejową lub tramwajową.
Nazwę wajcha trzeba zapisywać przez ch. Taka pisownia została uwarunkowana dwiema zasadami. Pierwsza z nich mówi, że jeśli w wyrazie pokrewnym do omawianego następuje wymiana głoski na sz, należy używać ch w słowie podstawowym. W przypadku słowa wajcha, istnieje wyraz wajsze, który decyduje o tej wymianie. Druga z zasad tłumaczy pisownię słowa wajcha tym, że jest to zapożyczenie z języka niemieckiego, w którym zapisuje się je jako Weiche. W polszczyźnie zapożyczenia powinny być pisane jak najbardziej zgodnie z oryginałami.

Przykłady poprawnej pisowni

Zielona wajcha powinna być zawsze ustawiona w tej pozycji, ale czarną możesz poruszać.
Ta wajcha zawsze się zacina. Czy mógłbyś w końcu zawołać technika, żeby ją naprawił?
Czerwona wajcha jest naszym zabezpieczeniem, można z jej pomocą odciąć prąd w budynku.