Niepoprawna pisownia

hamski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chamski

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz chamski jest określeniem zachowania charakterystycznego dla osoby wulgarnej w stosunku do innych ludzi. Taka osoba zachowuje się obraźliwie – stosując odpowiednie gesty i słowa. Etymologicznie chamski wywodzi się od chama. W dawnych czasach arystokracja w ten sposób określała prostego człowieka, chłopa najczęściej niewykształconego. Do dzisiaj słowo to zachowało negatywny wydźwięk.
W gramatyce języka polskiego wyraz chamski jest słowem rodzimym. Określa się go jako przymiotnik stopniowalny opisowo za pomocą cząstek bardziej, najbardziej. Pisownia przez ch pochodzi z okresu, gdy wyraźnie odróżniano h dźwięczne i ch – czyli bezdźwięczne. Dlatego chamski piszemy przez ch – jako forma bezdźwięczna.

Przykłady poprawnej pisowni

Chamski to ty jesteś zawsze, kiedy coś ci się nie podoba albo ktoś zrobi coś inaczej, niż planowałeś.
Nie bądź taki chamski! Przestań ciągle przeklinać! Nie znasz innych słów?
Chamski to człowiek, którego zachowanie odbiega od normy i ustalonych zasad dobrego wychowania.