Poprawna pisownia

grabarz

Poprawna pisownia, znaczenie: grabarz to nazwa zawodu. Oznacza człowieka, który zajmuje się grzebaniem zmarłych.
W języku polskim istnieje zasada, która mówi, że wszystkie nazwy zawodów, które kończą się na -arz lub -erz zapisujemy wykorzystując głoskę rz. Z tego powodu jedyna poprawna nazwa tego zawodu to grabarz.

Przykłady poprawnej pisowni

Grabarz, zajmujący się pochówkami w naszym miasteczku, mieszka w pobliżu cmentarza.
Wczoraj znajomy grabarz powiedział mi, że będzie zmieniał pracę na mniej wyczerpującą.
Mój ojciec był kiedyś grabarzem, ale szybko zmienił zawód, ponieważ nie mógł znieść tego psychicznie.


Niepoprawna pisownia

grabaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grabasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

graparz

Niepoprawna pisownia