Niepoprawna pisownia

kontór

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kontur

Poprawna pisownia