Poprawna pisownia

zabłądziłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zabłondziłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za błądziłaś

Niepoprawna pisownia