Niepoprawna pisownia

póka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

puka

Poprawna pisownia, znaczenie: puka jest to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej forma czasownika pukać. Wyrażenie to należy zawsze zapisywać przez u otwarte. Jego pierwszy zapis znajdował się w Słowniku Ilustrowanym Języka Polskiego napisanym w 1916 roku przez Michała Arcta. Wśród zasad pisowni polskiej znajdziemy regułę, nakazującą zgodny z tradycją zapis wyrazów o pochodzeniu rodzimym. Co więcej, warto również zapamiętać, że jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnej reguły, która motywowałaby pisownię przez ó, to z dużą pewnością możemy zapisać dany wyraz z wykorzystaniem u otwartego.
Pukać to inaczej spowodować charakterystyczny odgłos, uderzywszy w coś lekko, a także uderzyć o coś, w coś lub też uderzyć kogoś. Nieformalnie czasownika tego używa się również do określenia strzelania z broni palnej.

Przykłady poprawnej pisowni

Wreszcie do drzwi puka listonosz! Na pewno przyniósł moją paczkę.
Zobacz, czy to nie Mateusz puka w okno Małgosi?
Nawet jeśli ktoś puka do drzwi od dłuższego czasu, nie powinnaś otwierać ich sama, ale poczekać na kogoś dorosłego.