Niepoprawna pisownia

za życzyło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zażyczyło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zarzyczyło

Niepoprawna pisownia