Poprawna pisownia

nie wiadomo

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot używany w wypowiedziach mających charakter pytający lub przypuszczającym – kiedy coś jest nieznane bądź niepewne. Synonimami zwrotu mogą być: chyba, może, podobno, rzekomo. Jedynym poprawnym zapisem nie wiadomo jest zapis rozdzielny, co wynika z zasady mówiącej, że partykuła „nie” jako wykładnik zaprzeczenia pisana jest rozdzielnie z wyrazami mającymi znaczenie czasownikowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Do dziś nie wiadomo co się z nim stało, pewnego dnia wyszedł bez słowa i słuch o nim zaginął.
Samochód, z którym się zderzyłem pojawił się przede mną nie wiadomo skąd.
Nadal niestety nie wiadomo czym Basia zatruła się w wczoraj w restauracji, kontrola nie wykazała jak dotąd żadnych nieprawidłowości.


Niepoprawna pisownia

niewiadomo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: pisane łącznie jako część składowa potocznego zwrotu „homo niewiadomo” lub „homo-niewiadomo” – obraźliwego terminu określającego osobę homoseksualną lub o niezidentyfikowanej seksualności, używanego czasem również jako obrazę inteligencji jakiejś osoby, poprzez kwestionowanie jej przynależności do gatunku homo sapiens.

Niepoprawna pisownia

nie wjadomo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjadomo

Niepoprawna pisownia