Niepoprawna pisownia

za witała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawitała

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawiła się gdzieś, przybyła dokądś.