Niepoprawna pisownia

inwektywów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

inwektyw

Poprawna pisownia