Poprawna pisownia

jako że

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie jako że można zastąpić frazami: skoro, ponieważ, jako iż. Tego zwrotu używa się w momencie, kiedy chcemy wprowadzić zdanie, które ma na celu wyjaśnienie danej sytuacji albo informacji, która została zaprezentowana w drugim zdaniu składowym zdania złożonego.
Jako że zapisujemy rozłącznie. Wyjaśnia to zasada języka polskiego, która informuje, że pisownia spójnika że jest zawsze rozłączna. Poza wyżej wskazanym przykładem istnieją także inne wyrazy, które zapisuje się w ten sposób: pomimo że, prawie że, bodaj że.

Przykłady poprawnej pisowni

Pies nie chciał się bawić, jako że wcześniej był u weterynarza i musiał mieć założone szwy.
Krzysiek dostał jedynkę z geografii, jako że wcześniej nie nauczył się na trudny sprawdzian.
Ubezpieczyciel przyjechał na miejsce i zrobił zdjęcie samochodu, jako że wcześniej ktoś zarysował lakier na drzwiach.


Niepoprawna pisownia

jakoże

Niepoprawna pisownia