Niepoprawna pisownia

za sponsorowałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zasponsorowałaś

Poprawna pisownia