Niepoprawna pisownia

nie realistyczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nierealistyczny

Poprawna pisownia