Poprawna pisownia

spacyfikowany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zpacyfikowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pacyfikowany

Niepoprawna pisownia