Niepoprawna pisownia

za pieprzać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zapieprzać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zapjeprzać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zapiepszać

Niepoprawna pisownia