Niepoprawna pisownia

nie znośni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieznośni

Poprawna pisownia