Poprawna pisownia

za krótka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za krutka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakrótka

Niepoprawna pisownia