Poprawna pisownia

koherentny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kocherentny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

koherętny

Niepoprawna pisownia