Poprawna pisownia

nieuwagi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uwagi

Niepoprawna pisownia