Poprawna pisownia

za każdą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za kaszdą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakaszdą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za karzdą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakarzdą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakażdą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za każdom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakażdom

Niepoprawna pisownia