Poprawna pisownia

Izabeli

Poprawna pisownia, znaczenie: Izabeli to jedyna poprawna forma imienia Izabela. Występuje ona w miejscowniku (o kim? o czym?), dopełniaczu (kogo? czego?) i celowniku (komu? czemu?). Zapis ten jest zgodny z zasadą języka polskiego, która mówi, iż słowa zakończone na samogłoskę występującą po spółgłosce w czasie odmiany przybierają formę kończąca się na jedno -i.
Żeńskie imię Izabela zostało zapożyczone do języka polskiego pod wpływem francuskich wpływów jeszcze w XVI wieku. Jego pochodzenie nie jest do końca jasne. Może wywodzić się od biblijnego imienia królowej Jezabel, czyli wywyższona przez Baala. Inna teoria mówi, iż jest to jedna z form imienia Elżbieta, pochodzą od hebrajskiego słowa eliszeva (Bóg moją przysięgą). Druga teoria opowiada się za jego późniejszym rozpowszechnieniem w Hiszpanii i Europie Zachodniej za sprawą średniowiecznego języka oksytańskiego. Obecnie imię Izabela jest całkowicie niezależne od imienia Elżbieta.

Przykłady poprawnej pisowni

Jutro wybieram się do Izabeli, więc jeśli chciałbyś jej coś przekazać, to mogę jej zawieźć.
Gdy pojechałem do Izabeli, spotkałem nieopodal jej domu mojego dawnego kolegę ze szkoły.
Daj tę książkę Izabeli, kiedy będziesz się z nią widział. Prosiła mnie o nią wczoraj przez telefon.


Niepoprawna pisownia

Izabelii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Izabelji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Izabeljii

Niepoprawna pisownia