Poprawna pisownia

tenże

Poprawna pisownia, znaczenie książkowe: ten sam, ten właśnie. Jest to konstrukcja składająca się z zaimka „ten” dodatkowo wzmocnionego partykułą ekspresywną „że”.


Niepoprawna pisownia

ten że

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tenrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tensze

Niepoprawna pisownia