Niepoprawna pisownia

za jarzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zajarzy

Poprawna pisownia, znaczenie potoczne: zrozumieć, w znaczeniu klasycznym zajarzyć się to inaczej rozbłysnąć jasnym światłem.


Niepoprawna pisownia

zajaży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zajaszy

Niepoprawna pisownia