Niepoprawna pisownia

niekonomiczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieekonomiczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie ekonomiczni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie.