Niepoprawna pisownia

za dane

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawnie w kontekście w zamian za dane.


Poprawna pisownia

zadane

Poprawna pisownia