Oba wymienione poniżej wyrazy funkcjonują we współczesnej polszczyźnie, jednak pomimo bardzo zbliżonej pisowni i niemal identycznego brzmienia, oznaczają zupełnie coś innego, dlatego nie mogą być używane zamiennie. Należy zatem koniecznie zapoznać się z zasadami używania każdego z nich, by nie popełnić błędu ortograficznego. Aby ułatwić uniknięcie takich sytuacji poniżej opracowaliśmy definicje, wzbogacając je dodatkowo przykładami praktycznego użycia. Gdyby nasze materiały okazały się niewystarczające do zrozumienia zagadnienia przypominamy o możliwości zadania pytania językowego do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

przywieść

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik przywieść oznacza: przyprowadzić jakąś osobę lub też coś gdzieś, doprowadzić kogoś do jakiegoś stanu, a dodatkowo: nęcąc i kusząc, przyciągnąć kogoś do jakiegoś miejsca.

Przykłady poprawnej pisowni

Widziałam, że dzieci chciały przywieść mnie do szaleństwa, jednak nie dałam im wyprowadzić się z równowagi.
Słyszałam, że będziesz próbował przywieść Martę do zmiany decyzji. Powodzenia.
Domyśliłam się, że musiała przywieść ją tu ciekawość.


Poprawna pisownia

przywieźć

Poprawna pisownia, znaczenie: forma bezokolicznikowa przywieźć znaczy z kolei: przyjechać z kimś gdzieś, przekazać coś po powrocie z jakiegoś miejsca, a także wioząc, dostarczyć jakąś rzecz lub osobę w dane miejsce.

Przykłady poprawnej pisowni

Postaram się przywieźć z Japonii wiele ciekawych pamiątek.
Postaram się przywieźć z olimpiady co najmniej jeden medal – powiedział polski skoczek narciarski.
Muszę pamiętać, by przywieźć do akademika deskę do prasowania i żelazko.


Niepoprawna pisownia

przy wieść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy wieźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszywieźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżywieźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przywjeźć

Niepoprawna pisownia