Niepoprawna pisownia

za brudzone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zabrudzone

Poprawna pisownia