Poprawna pisownia

włączam

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz włączam należy zawsze pisać przez ą. Jest to jedno ze słów, które wymaga zapisywania nosowej samogłoski ą po spółgłosce ł. Wyraz ten pochodzi od włączyć i zarówno w przypadku mówienia o czynności jednorazowej, jak i powtarzalnej, wymaga używania ą. Przy okazji warto wspomnieć, iż zapis ten jest zgodny z historycznym kształtowaniem się języka polskiego i występowaniem w nim (oraz późniejszym zanikaniem) różnorodnych głosek.
Włączam to czasownik włączyć w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Opisuje sytuację, w której podmiot mówiący coś uruchamia, przełącza tak, aby działało. Odnosi się do sytuacji, które są regularnie powtarzane.

Przykłady poprawnej pisowni

Codziennie rano włączam komputer albo tablet, aby przeczytać najnowsze informacje ze świata.
Wieczorem włączam małej Ani telewizor, aby mogła obejrzeć ulubioną Dobranockę.
Gdy wyjeżdżam na dłużej, włączam w domu alarm, dzięki czemu mam pewność, iż nikt się nie włamie.


Niepoprawna pisownia

włanczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włonczam

Niepoprawna pisownia