Poprawna pisownia

włączam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włanczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włonczam

Niepoprawna pisownia