Niepoprawna pisownia

lorze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

loże

Poprawna pisownia