Poprawna pisownia

z tyłu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ztyłu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

styłu

Niepoprawna pisownia