Poprawna pisownia

z powodu

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie z powodu oznacza, że dane zdarzenie wydarzyło się z jakiejś przyczyny, spowodowanej działalnością człowieka albo zupełnie od niego niezależnej.
Zwrot z powodu należy zapisywać z literą z na początku i rozłącznie. Jest to wyrażenie przyimkowe, a takie wyrażenia, zgodnie z zasadami języka polskiego, należy zapisywać oddzielnie, o ile nie utworzyły one zrostu. W związku z tym, że z powodu nie jest zrostem, z nie ulega w nim ubezdźwięcznieniu do s. Jest to taki sam przyimek, jak występujący w innych wyrażeniach, np. Z jakiego powodu?, Z czego to wynikło?. Wyraźnie słyszalne w nich z znajduje się także w z powodu i nie należy go ubezdźwięczniać.

Przykłady poprawnej pisowni

Z powodu burzy i porywistych wiatrów przełożony został lot samolotu, pasażerowie musieli poczekać na lepszą pogodę.
Z powodu złego zachowania małego Franka, jego matka została wezwana do przedszkola.
Z powodu wycieku płynu z chłodnicy, kierowca busa musiał wyprosić pasażerów i poczekać na lawetę.


Niepoprawna pisownia

spowodu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpowodu

Niepoprawna pisownia