Poprawna pisownia

mógłbyś

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot mógłbyś to jedna z form wyrazu móc, będącego czasownikiem modalnym, nieprzechodnim. Należy zapamiętać, że mógłbyś zawsze zapisujemy łącznie. Jest to jedyna poprawna forma zapisu, uzasadniona istniejącą w naszym języku regułą mówiącą o tym, że cząstkę by należy zawsze pisać razem z osobowymi formami czasowników. Określenie mógłbyś to czasownik w drugiej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju męskim oraz w trybie przypuszczającym. Jego forma podstawowa, czyli móc, ma kilka znaczeń. Używamy jej, gdy chcemy zaznaczyć, że mamy do zdolności do wykonania jakiejś czynności, ale również, że mamy do niej uprawnienia czy pozwolenie na nią, że coś wolno nam zrobić. Dodatkowo móc oznacza możliwość zaistnienia czegoś, wystąpienia jakiegoś zjawiska czy zajścia zdarzenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbyś po pracy pomóc mi wybrać kwiaty dla Ani?
Gdybyś tylko chciał, to mógłbyś mieć znacznie lepsze oceny, może najlepsze w klasie.
Wiem, że mógłbyś mi pomóc, jednak nie chcę nadużywać Twojej uprzejmości.


Niepoprawna pisownia

mógł byś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógbyś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugbyś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugł byś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugłbyś

Niepoprawna pisownia