Poprawna pisownia

mógłbyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mógł byś

Niepoprawna pisownia