Niepoprawna pisownia

móry

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mury

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz mury oznacza ściany budynku lub ogrodzenia z betonu, kamieni, cegieł połączonych zaprawą murarską. W budownictwie wyróżniamy różne rodzaje murów, np. mur niezbrojony (niewzmocniony przez siatkę lub pręty metalowe) lub skrępowany (ograniczony przez konstrukcję żelbetową). Inne znaczenie słowa to stawianie barier, odgrodzenie się od czegoś lub kogoś. Etymologicznie pochodzi z języka łacińskiego, od słowa murus, czyli mur.
Słowo mury poprawnie piszemy przez u otwarte, taka pisownia nie jest poparta żadną regułą ortograficzną jest to wyjątek, który należy zapamiętać. Mury jest rzeczownikiem rodzaju męskiego nijakiego, w liczbie mnogiej i odmienia się przez przypadki. Synonimy: bariera, blokada, zapora, ściana.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałabym wyjaśnić wszystkie okoliczności tego morderstwa, jednak mieszkańcy wsi i okolic otoczyli się murem milczenia.
Obudziłem się rano i wyjrzałem przez okno, jakież było moje zdziwienie, gdy ujrzałem tuż za moim domem wysokie kamienne mury.
Jeżeli chcesz dojść do porozumienia to musimy wyburzyć ten mur, który powstał między nami, gdy chodziliśmy jeszcze razem do szkoły.