Poprawna pisownia

zmęczone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zmenczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z męczone

Niepoprawna pisownia